Các trường hợp bị từ chối bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu ở Việt Nam được phân thành nhiều loại với các đặc điểm và phương thức bảo hộ khác nhau. Có những trường hợp “chạy” hồ sơ hơn ba năm mà vẫn chưa đăng ký thành công nhãn hiệu. Nguyên nhân chính là bởi vì người làm hồ sơ chưa cập những những yêu cầu và quy định về nhãn hiệu hợp lệ.

Cập nhật ngay thông tin để tránh nhãn hiệu bị từ chối

Nhãn hiệu không chỉ cần đảm bảo tính sáng tạo mà còn phải có khả năng phân biệt. Cụ thể, những hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sau đây sẽ bị từ chối:

  • Có khả năng nhầm lẫn với quốc kỳ, huy hiệu.
  • Có khả năng nhầm lẫn với cơ quan nhà nước.
  • Vi phạm đạo đức xã hội, chia rẽ vùng miền.

Đừng để hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bị từ chối vì thiếu kiến thức

Thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về đăng ký nhãn hiệu giúp bạn hiểu hơn về cách làm việc của các cơ quan liên quan. Từ đó làm cơ sở soạn thảo một hồ sơ “chuẩn chỉnh” nhất có thể.

Tại Dịch vụ đăng ký bản quyền, chúng tôi cung cấp những thông tin cập nhật về đăng ký nhãn hiệu và các lưu ý quan trọng giúp bạn đăng ký thành công nhãn hiệu ngay từ lần đầu tiên. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các hướng dẫn hữu ích liên quan đến mua bán thương hiệu.