Đăng ký tác quyền, Bản quyền, Thương hiệu và Đã đăng ký

0

Bản quyền là gì?

Bản quyền được hiểu là bản quyền tác giả, tác quyền của tác giả đối với một sản phẩm nghệ thuật như tranh vẽ, bài nhạc, phim ảnh. Đây còn được xem là quyền lợi biểu thị mối liên quan độc quyền của tác giả với tác phẩm, đồng thời bảo vệ lợi ích kinh tế và tinh thần của tác giả đó.

Đăng ký tác quyền cho phép tác phẩm đó được bảo vệ và có thể kéo dài đến 70 năm. Các tác phẩm được đăng ký bản quyền sẽ gắn thêm chữ “copyright” hoặc “copr” mới được phép sử dụng trước truyền thông đại chúng nhằm hạn chế tình trạng sao chép, làm giả sản phẩm.

Phân biệt Bản quyền, Thương hiệu và Đã đăng ký

Nhiều người nhầm lẫn giữa Bản quyền, Thương hiệu và Đã đăng ký nhưng thực chất đây là 3 khái niệm khác nhau. Thương hiệu được dùng để khẳng định quyền sở hữu đối với một thương hiệu với mục đích phân biệt nhãn hiệu, hàng hóa của nhà sản xuất. Còn Đã đăng ký là đăng ký thương hiệu và cho phép sử dụng và hưởng quyền lợi từ giá trị thương hiệu.

Đăng ký bản quyền tại Việt Nam

Tại Việt Nam, đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản quyền là Cục sở hữu trí tuệ. Bộ hồ sơ đăng ký bản quyền bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký theo mẫu của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch.
  • Bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả.
  • Thư ủy quyền (nếu người nộp đơn là người được ủy quyền).
  • Tài liệu chứng nhận quyền thừa kế, chuyển nhượng của người nộp đơn.
  • Tài liệu xác minh sự chấp thuận của các tác giả khác đối với trường hợp bản quyền thuộc sở hữu chung, đồng tác giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *